Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ

Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ har haft samma partiledare, Gudrun Schyman. Här beskriver vi deras ursprung och politik.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet bildades år 1917 som en avknoppning från Socialdemokraterna. De kallade sig då “Sveriges socialdemokratiska vänsterparti”. Nästan hela ungdomsförbundet från Socialdemokraterna gick med i det nya partiet.

1967 bytte partiet namn till “Vänsterpartiet Kommunisterna”. År 1990 bytte man till “Vänsterpartiet”. Några år senare, år 1993, valdes Gudrun Schyman till att bli partiledare. Därefter har partiet letts av Lars Ohly och Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet definierar sig som ett feministiskt och socialistiskt parti. De ser sig också som gröna, och vill att samhället bör anpassa sig till planetens resurser. Målet för partiet är ett socialistiskt samhälle, som är baserat på solidaritet, jämlikhet och demokrati.

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ, eller F!, bildades år 2005. Partiet är baserat på en feministisk ideologi och ligger till vänster. Vid grundandet valdes Gudrun Schyman, Sofia Karlsson och Devrim Mavi till att föra partiets talan.

Feministiskt Initiativ vill att samhället ska reformeras, så att vi ser ett vardagsliv som är mer jämlikt. De vill sätta säkerhet för människor framför gränser mellan nationer. F! är ett grönt parti, och vill se en omställning så att vi lever inom de naturresurser som finns och inte överskrider planetgränserna. Läs mer genom att söka på “Feministiskt Initiativ” här.

total