USA:s politiska system

USA är en federation med 50 delstater. Detta betyder att delstaterna är fristående i de frågor som gäller just delstaten, och är självbestämmande i dessa. Varje delstat kan också stifta egna lagar som endast gäller i delstaten, men dessa lagar får inte bryta mot USA:s konstitution. Grundlagarna i varje delstat måste vara uppdelade på samma sätt som den federala statsmakten. I varje delstat finns en guvernör, som motsvarar USA:s president.

USA:s konstitution

Konstitutionen i USA är den näst äldsta, skrivna praktiserade grundlagen i världen. Det var den 17 september 1787 som konstitutionen antogs, av folkets representanter från varje delstat. Den började i huvudsak att gälla år 1789, även om vissa delar inte trädde i kraft förrän under 1800-talets början.

Statsskick

Den federala statsmakten i USA kan delas upp i tre grenar. Där finns den verkställande makten, som består av USA:s president och vicepresident, tillsammans med regeringsdepartementen, myndigheter och presidentkansliet. Den lagstiftande makten består av kongressen, som är uppdelad i senaten och representanthuset, och myndigheter som står under kongressen. Slutligen har vi den dömande makten, som utgörs av de federala domstolarna där högsta domstolen har den högsta makten av dem alla.

Aftonbladets hemsida kan du läsa mer genom att söka på “USA”.

total