Underlätta för ditt politiska engagemang

Som politiskt engagerad har du många ansvarsområden. Du behöver skriva motioner, delta i kongresser och politiska debatter. För att få vardagen att gå ihop kan du behöva hjälp med städningen och andra tidskrävande göromål.

Hos qleano.se får du en snabb offert på flyttstädning, där svar kommer direkt via sms eller e-post. Du kan vara kund både som privatperson och företag, då Qleano har lång erfarenhet inom tjänster på båda dessa områden. Om du behöver hemstädning, flytthjälp eller byggstädning kan qleano.se stå till tjänst omgående.

Graviditet minskade engagemang

När kvinnor blir gravida blir de ofta mindre politiskt engagerade enligt svensk forskning. En enkätstudie gjordes av 2 000 förstagångsföräldrar som forskarna följde från år 2015 till 2019. Under graviditeten förändras kvinnors liv stort och fokus läggs på familjen, städning och det nya livet, vilket innebär att det kan vara svårt att fortsätta vara politiskt aktiv i samma utsträckning som tidigare. Men med städhjälp från qleano.se och god planering kan det gå att fortsätta bidra till ett bättre samhälle.

Medborgarförslag

Som medborgare går det att påverka politiken på flera sätt, till exempel genom att engagera sig i en intresseorganisation eller ett politiskt parti. Du kan också lämna in medborgarförslag, som kan handla om att förbättra kommunens verksamhet och ge konkreta förslag på förändringar. Förslaget kan handla om vård, skola och omsorg, samt fritid, kultur och samhällsbyggnad. Här kan du skicka in fullständigt nya förslag eller förslag på förenklingar, förbättringar och förändringar på kommunens nuvarande verksamhet.

Ökat intresse bland kvinnor

Sedan 1980-talet har den andel av befolkningen som är medlem i politiska partier minskat. Även de som aktivt deltar i politiska partier har blivit färre. Men fler kvinnor har blivit intresserade av att vara med i politiska diskussioner. Intresse för politik och samhällsfrågor kan ta sig uttryck på olika sätt. En del visar engagemang via namninsamlingar, andra ger synpunkter på kommunal planering medan ytterligare andra deltar i partiers verksamhet. Det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att folket inte bara röstar i allmänna val utan också engagerar sig i en större utsträckning.

Under åttiotalet var det mer vanligt att män var partipolitiskt aktiva jämfört med kvinnor. Det går också att se att under de flesta år har fler män än kvinnor deltagit i partipolitisk verksamhet. Att inneha förtroendeuppdrag, hjälpa till med partiers aktiviteter eller på andra sätt vara aktiv är inte längre lika vanligt. Andelen partimedlemmar som är aktiva är idag hälften så många jämfört med på åttiotalet. Bland folk som är mellan 18 till 64 år har andelen politiskt aktiva minskat. Ända sedan åttiotalet är det mer vanligt att män har uppgivit delaktighet i politiska diskussioner i jämförelse med kvinnor. Men skillnaderna mellan kvinnor och män har minskat med tiden.

total