Sveriges politiska system

Sveriges statsskick är parlamentarism. Det innebär att i Sverige är det riksdagen som har den beslutande, politiska makten. Det är riksdagen som utser regeringen, och riksdagen kan också fälla regeringen. Sverige har varit parlamentariskt sedan år 1917, men det var först år 1974 som statsskicket lagfästes i grundlagen. Sverige är fortfarande en monarki där monarken endast har en representativ, ej beslutsfattande roll. Hos Dagens Nyheter kan du läsa ett kåseri om vårt statsskick.

Politiska nivåer

I Sverige har vi tre nivåer där politiska beslut fattas. Dessa är Sveriges kommuner, landsting och på näst högsta nivå staten. Eftersom Sverige är medlem i Europeiska unionen så finns det också en högre, europeisk beslutsnivå över staten. På alla dessa beslutsnivåer sitter demokratiskt valda representanter för folket.

Riksdag och regering

Sveriges parlament kallas för “riksdagen”, och det är där Sveriges lagar stiftas. Riksdagens ledamöter väljs in för att representera svenska politiska partier. Riksdagen nystiftar lagar och tar bort utdaterade lagar, bestämmer vad statsbudgeten ska innehålla, kontrollerar hur myndigheter och regeringen sköter sitt arbete, och utser statsministern.

Regeringen arbetar med att styra landet från dag till dag. Regeringskansliet assisterar regeringen i detta. För det mesta är det det parti som fått flest röster som får bilda regering. Ibland går flera partier samman för regeringsbildandet.

total