Socialdemokraterna

Socialdemokraterna kommer från arbetarrörelsen, med socialistiska rötter.

Partiet bildades år 1889 av socialistiska grupper, fackföreningar och begravningskassor. Socialdemokraterna gick vidare och bildade år 1898 även Landsorganisationen eller LO. Det är olika arbetstagarorganisationer inom facket som slutit sig samman. Arbetarrörelsen hade två huvudfrågor man ville driva. Den första var allmän och lika rösträtt, den andra var att alla endast skulle behöva arbeta åtta timmar per dag.

Folkhemmet

Den socialdemokratiske politikern Per Albin Hansson (1885-1946) formulerade år 1928 den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet. Den stod som en vision för det ideala samhället som tog hand om alla medborgare, från vaggan till graven. Socialdemokraterna hade makten inom regeringen mellan 1936 och 1976, utan uppehåll.

Politik och ideologi

Partiet har drivit marknadsekonomi, med regleringar politiskt sett och ett samhälle där välfärden finansieras genom skatter. Under 1980- och 1990-talen gick partiet närmare mitten politiskt sett. Ideologin bakom Socialdemokraterna är socialdemokrati, som är arbetarrörelsens reformpolitik. Där strävar man efter att samhällsmedborgarnas inkomster ska utjämnas. Målet är att var och en ska få av samhällets resurser efter sina behov, samtidigt som var och en ger till samhället efter sin möjliga förmåga.

Socialdemokraterna har flest medlemmar som parti i Sverige. De har sitt största stöd i områden utanför storstäderna, och i den norra delen av Sverige.

Läs mer här genom att söka på “Socialdemokraterna”.

total