Regeringen

Sveriges regering är den högsta verkställande myndigheten i Sverige. Regeringen består av statsråden, som står under ordförandeskap från statsministern.

Statsministern

Statsministern är regeringschef över Sverige. Han leder regeringen och är chef över regeringskansliet. Det är riksdagen som tillsammans väljer statsministern. Talmannen föreslår statsministern för riksdagen, och utfärdar senare förordnandet.

Före år 1876 var statsministern även justitieminister, och kallades då för justitiestatsminister. När ämbetet statsminister inrättades den 20 mars år 1876, delades ämbetet upp. Utrikesstatsministern blev också ersatt av utrikesministern.

Statsministern har sedan 1995 haft sitt officiella boende i centrala Stockholm, i Sagerska huset.

Regeringens förtroende

Regeringen hålls ansvarig inför riksdagen. Enligt grundprincipen i parlamentarismen måste riksdagen tillåta regeringen att fortsätta inneha makt. Men just Sverige har något som kallas “negativt parlamentariskt förtroende”. Det innebär att regeringen kan fortsätta regera när den inte har en majoritet av riksdagen som sätter emot.

Regeringskansliet

Regeringskansliet är en myndighet som ligger under regeringen. Det hette förut “Kunglig Majestäts kansli”, men det ersattes i samband med den nya regeringsformen 1974 med namnet “Regeringskansliet”. Myndigheten styrs av regeringen, som bestämmer hur arbetet ska riktas och vilka frågor som är mest viktiga att hantera. Regeringskansliets tjänstemän förbereder underlag till beslut som fattas av regeringen. De driver också beslutad svensk politik i EU.

Departement

Regeringskansliet är indelat i departement, bland annat Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet. Över varje departement sitter en departementschef. Det är ett statsråd som benämns minister. Statsrådsberedningen har statsministern som myndighetschef. Utöver departementscheferna arbetar också andra statsråd på regeringskansliets departement. De har egna områden som de ansvarar över.

Knutet till varje statsråd kan man hitta en politisk stab. Denna innefattar en statssekreterare, som när de arbetar hos utrikesministern istället har titeln kabinettssekreterare. Den politiska staben innehåller också en pressekreterare, som hanterar kontakter med media. Det brukar också finnas minst en politiskt sakkunnig person. De politiskt sakkunniga arbetar som stöd i staben, och ansvarar för ett sakområde politiskt sett. Om statsrådet skulle bestämma sig för att avgå, så gör de andra anställda tjänstemännen samma sak.

Man kan nu finna följande departement i Regeringskansliet: Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Miljödepartementet, Infrastrukturdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet och Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Departementens uppgifter

De svenska departementen har inte så stora uppgifter, jämfört med ministerier i andra länder. Statens uppgifter sköts i Sverige till stor del av förvaltningsmyndigheter, som leds av generaldirektörer. Det är regeringen som både styr myndigheterna och tillsätter myndighetschefer. Varje myndighet ligger under ett departement, med rapportering till en viss minister.

På Dagens Nyheter kan du läsa mer genom att söka på “regeringen”.

total