Politiska studier

Flertalet personer skulle ha svårt att kanske beskriva vad politik är och hur den påverkar oss dagligen. Politiken är i ständig rörelse även om vi kanske inte tror det och den påverkar oss alla på olika sätt.

Statsvetenskap

Stockholms Universitet beskriver man statsvetenskapen som verktyg för att kunna studera politik. Genom att kunna analysera politik så frångår man från det politiska tyckandet. Teorier och metoder gör att det går att beskriva olika händelser eller utvecklingar på ett sätt som kan beskrivas som balanserat.

Att försöka förklara och även förstå varför en händelse eller en viss typ av utveckling har skett utgör en stor och viktig del av en politisk analys. Vidare på Wikipedia beskrivs hur statsvetenskapen kan studeras genom att studera olika nivåer, nämligen makro- och mikronivå. Om man vill studera på makronivå så kan man exempelvis studera ett specifik lands politik. Om man istället studerar någonting på mikronivå så står individen oftast i fokus och därmed studerar man hur individer påverkas av politik.

Är man intresserad av att läsa statsvetenskap finns flertalet utbildningar på universitet runtom i Sverige och även i världen. Ett tips kan vara, oavsett vad du gick för linje på gymnasiet, är att göra ett högskoleprov och förhoppningsvis öka dina chanser för att gå på just det universitet man helst vill gå på.

Fokus i media

Politiken utgör en stor del av vårt samhälle. Utan politiken kanske vi inte skulle kunna leva på det sätt vi lever idag. Däremot, oavsett vilket parti man kanske röstar på, så finns det otroligt mycket att läsa om politik, framförallt i media som ständigt rapporterar om det senaste inom politiken. På SVT skriver man om att i samband med val i Sverige så finns det en tydlig trend om hur media rapporterar. Detta är nämligen att det är själva kampanjerna, de olika utgångslägena för partierna och såklart opinionsläget som får allt mer utrymme i media.

Detta gör dock att partiernas sakfrågor tyvärr hamnar längre ner i prioritet vilket faktiskt kan påverka hur utfallet blir. Det skriver en debattör vidare om i DN där det gjorts en studie där man undersökte hur olika personer tolkar information som berör kriminalitet och invandring. Resultatet var väldigt tydligt i studien som visade att människan misstolkar information om de effekter som invandringen har, detta för informationen skall passa den underliggande världsbild som varje individ har. Forskarna som studerat detta och som alla har en bakgrund i beteendeekonomi menar att det sker ett så kallat motiverat tänkande som påverkar hur en person tolkar enkel statistik och enkla siffror i olika känsliga frågor.

Att kunna se på statistik och fakta ur ett objektivt perspektiv kanske är svårare än vad man tror. Därför är det viktigt att när man studerar politik bortse från egna åsikter så länge det inte handlar om att man själv ska lära sig för att ta beslut om vad man exempelvis ska rösta på eller hur man vill vara med och förändra samhället. Kunskap är makt och genom att försöka förstå och förklara våra politiska system så ökar förståelsen inför varför samhällen ser ut som som de gör idag.

total