Miljöpartiet de gröna och Partiet Vändpunkten

Miljöpartiet de gröna och Partiet Vändpunkten är två partier som är nära sammankopplade. Här beskriver vi deras ursprung och politik.

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet bildades i september 1981. Det var sprunget ur miljö- och fredsrörelsen. Man var inspirerad av gröna partier i andra länder, som “Die Grünen” i Tyskland.

Miljöpartiet skiljer sig från övriga partier i riksdagen genom att de inte har bara en partiledare, utan två. Sedan starten är dessa alltid en kvinna och en man. Partiledarna benämns dock som “språkrör”, vilket betonar att de för partiets talan.

I EU-parlamentet är Miljöpartiet del i gruppen “De gröna” eller G/EFA. Det är mest människor som bor i storstäderna Stockholm och Göteborg som röstar på Miljöpartiet. De har också flest väljare bland högutbildade och unga personer.

Partiets viktigaste hjärtefrågor är miljöpolitiken, klimatpolitiken, skola och utbildning, och migration med lika rätt.

Partiet Vändpunkt

Carl Schlyter (född 1968) var tidigare politiker inom Miljöpartiet. Han har varit riksdagsledamot och även Europaparlamentariker. Schlyter var ofta kritisk mot det egna partiet och ville se en annan inriktning. I början av 2019 lämnade han Miljöpartiet som protest mot Januariavtalet, och startade i stället Partiet Vändpunkt tillsammans med Annika Lillemets och Valter Mutt. Även Max Andersson, som också var med i Miljöpartiet och arbetade som EU-parlamentariker, gick ur Miljöpartiet och med i Partiet Vändpunkt.

Partiet Vändpunkt har som mål att minska Sveriges sociala klyftor. De vill se till att vår resursanvändning minskar så att vi håller oss inom vad planeten klarar av. Därför vill de stärka samhällsservice och välfärd på landsbygden. Alla medborgare ska ha rätt till en bostad. De vinster som görs när naturresurser utvinns, ska få stanna kvar i de regioner där de har sitt ursprung. Partiet Vändpunkt vill också se att skolan blir mer likvärdig, och att man ska kunna garanteras en god vård och omsorg.

Läs mer om Carl Schlyter på Wikipedia.

total