Huvudideologier

En politisk ideologi är ett system som består av politiska idéer och värden kring hur samhället ser ut. Man har också tankar kring hur samhället borde vara, och vilka förändringar som bör göras för att uppnå ett bättre samhälle. Traditionellt brukar man prata om fyra olika huvudideologier, som är socialism, konservatism, liberalism och fascism. Nyare ideologier är ekologism, som är den gröna ideologin.

Socialism

När Europa industrialiserades under 1800-talet upplevde många arbetare stora, orättvisa skillnader i sina egna liv jämfört med fabriksägarna och bankirerna. Enligt socialismen är det en bättre lösning att alla i samhället hjälps åt, och löser de gemensamma problemen tillsammans.

Konservatism

Inom konservatismen vill man ha kvar den traditionella ordningen, den nationella kulturen och västerländskt samhällsliv. Man vill bevara det samhälle som redan finns och inte göra alltför snabba förändringar.

Liberalism

Ordet “liber” i liberalism kommer från latin, det betyder frihet. Liberalismen menar att varje människa själv i samspel med andra i samhället ska få forma sitt liv. Politiken ska därför ge människan verktyg för att själva kunna styra över sin verklighet.

Fascism

Fascism är en antidemokratisk ideologi, sprungen ur en stark nationalism och tanken att den starkaste vinner. Staten sätts framför individens och folkets behov. Ledaren står i centrum. Enligt fascismen är demokratin onödig, och står i vägen för nationens storhet.

Ekologism

Inom ekologismen pekar man på det faktum att människan är beroende av naturen för sin överlevnad. Vårt nuvarande industrisamhälle förstör ekosystemen och vi tar ut alldeles för mycket naturresurser för att i längden upprätthålla vår civilisation. Därför måste vi, både för människans och övriga växt- och djurarters skull, ställa om våra samhällen så att den naturliga, ekologiska balansen åter råder. Läs mer om grön ideologi på Wikipedia.

total