EU:s politiska system

EU består av en lång rad organ och institutioner. En av de mest kända är Europaparlamentet, som har tre olika huvuduppgifter.

Lagstiftning

Det första området är lagstiftning, där Europaparlamentet stiftar EU:s lagar baserat på de förslag som kommer från EU-kommissionen. Europeiska kommissionen är en EU-institution som är verkställande och politiskt oberoende. Inom lagstiftningen beslutar Europaparlamentet också om internationella avtal och utvidgningar av EU. Här granskas också kommissionens arbetsprogram, och uppmaning sker till att föreslå lagstiftning.

Kontroll

EU-parlamentet granskar också institutioner inom EU, för att säkra att deras arbetssätt är demokratiskt. Kontrolluppgiften innefattar också att parlamentet väljer ordförande för kommissionen, och godkänner den. Via en misstroendeomröstning kan kommissionen avsättas. Parlamentet tillsätter också de utredningar som behövs, och utövar valbevakning. Inom området kontroll för man en diskussion kring penningpolitik med Europeiska centralbanken. Slutligen godkänner parlamentet också den förvaltning av budgeten som utförs av kommissionen, och beviljar då ansvarsfrihet.

Budgetarbete

Parlamentet arbetar tillsammans med rådet för att anta EU:s budget. Man godkänner även EU:s fleråriga budget.

Parlamentets arbete

Parlamentet arbetar i två steg. Först arbetar utskotten, som analyserar de förslag på lagar som kommer in. Sedan samlas ledamöterna och röstar om lagar och förslag på ändringar. Dessa sammanträden sker i Strasbourg, under fyra dagar per månad.

För att läsa mer, gå till SvD och sök på “EU-parlamentet”.

total