Ekonomisk politik

Sveriges ekonomiska politik omfattar vår makroekonomi, vilket är den övergripande ekonomiska situationen i samhället, och landets mikroekonomier som är mindre delar av ekonomin. Mikroekonomin fokuserar på hur konsumenter och producenter samverkar på marknaden. För att kunna konsumera behöver du dock som privatperson ha ekonomiska resurser, vilket går att införskaffa på olika sätt.

Genom att jämföra långivare på https://lanapengar.expressen.se/ kan du hitta ett bra alternativ när du vill ta ett stort privatlån, mindre snabblån eller ett flexibelt kreditlån. Låneguiden låter dig enkelt jämföra lån och du kan också sänka din ränta.

Högre inkomst ger ökad konsumtion

Om en konsument får en förändrad inkomst sker också ändringar i personens konsumtion. Detta brukar påvisas med hjälp av en så kallad Engelkurva. Den visar hur efterfrågan på vissa varor är beroende av inkomsten. Varan kan vara en inferiör vara, vilket innebär att när inkomsten blir högre så blir efterfrågan också mindre på varan. En normal vara har i stället egenskapen att när konsumentens inkomst ökar så blir efterfrågan också större. Ett exempel på en inferiör vara är potatis. När konsumentens inkomst ökar så brukar hen också köpa mindre potatis än tidigare.

Hög- och lågkonjunktur

Det rådande ekonomiska läget i ekonomin brukar kallas för dess konjunktur. Detta tillstånd är beroende av flera variabler, som tillväxt, arbetslöshet och inflation. Konjunkturcykeln är den tidsperiod som finns mellan klimax hos två låg- och högkonjunkturer. En konjunkturcykel brukar ha en varaktighet på mellan tre till åtta år.

När det är högkonjunktur går ekonomin bra och vi har låg arbetslöshet. Det betyder att konsumenterna också har mycket pengar att röra sig med då många har sysselsättning. Konsumenternas ökade efterfrågan på produkter och tjänster leder också till en större mängd investeringar för att kunna hålla igång en tillräckligt hög produktion. Priserna brukar också stiga under högkonjunkturer eftersom det är många konsumenter som efterfrågar samma varor och producenterna vågar då ta mer betalt. Under långkonjunkturer är den sammanlagda efterfrågan på tjänster och varor mindre än vad som är möjligt att producera. Prishöjningarna blir inte så höga och prisnivån kan till och med sjunka, vilket kallas för deflation.

total