Demokrati

Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. I en representativ demokrati, som vi har i Sverige, utövar medborgarna sin makt över landets styre genom att gå och rösta i allmänna val. Genom att gå och rösta kan man välja vilka partier och personer man anser bäst kan företräda ens åsikt. I Sveriges allmänna val kan man rösta in representanter från olika partier i kommun och landsting, i riksdagen och till EU-parlamentet.

På SvD:s hemsida kan du läsa mer om USA:s demokrati.

Direktdemokrati

Direktdemokrati skiljer sig från representativ demokrati genom att medborgarna själva utgör de styrande i landet. Genom direktdemokrati kan de rösta på varje individuell fråga i stället för att som i en representativ demokrati välja in personer som för deras talan. I Sverige har medborgarna utövat direktdemokrati vid folkomröstningar, som år 1980 då man röstade om hur snabbt och på vilket sätt Sveriges kärnkraft skulle avvecklas.

Allmänna val>

I Sverige hålls det val till riksdagen vart fjärde år. För att kunna vara valbar som riksdagsledamot måste de politiker som ställer upp inneha rösträtt för val till riksdagen, och ha blivit nominerade av sitt politiska parti. De invalda riksdagsledamöterna är representanter för Sveriges medborgare. De partier som har fått tillräckligt många riksdagsplatser för att kunna få igenom sin politik bildar regering.

Grundlagar

Grundlagar har etablerats i de flesta demokratier. En grundlag är en samling lagar som utgör de normer en stat förhåller sig till. De finns för att se till så att den politiska makten blir jämnt fördelad mellan den som lagstiftar, den som dömer och den som verkställer.

Statschef

I Sverige är kung Carl XVI Gustaf statschef, och därmed högsta företrädare för Sverige. När kronprinsessan Victoria blir drottning tar hon över rollen som statschef. Statschefen har inte längre någon politisk makt, men utför symboliska funktioner som att varje höst öppna riksdagens riksmöte.

total