Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

Sveriges partier
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna utgör det konservativa blocket i riksdagen. Här beskriver vi deras ursprung och politik. Moderaterna Ursprunget till dagens parti var Allmänna valmansförbundet, som grundades 1904. De bytte namn till Högerpartiet år 1952, och senare till "Moderata samlingspartiet" år 1969. Sedan 1979 har Moderaterna blivit det borgerliga parti som fått flest röster i varje riksdagsval. Två gånger har de innehaft statsministerposten, med Carl Bildt mellan år 1991 och 1994, och Fredrik Reinfeldt från 2006 till 2014. Moderaternas ideologi är liberalkonservatism, som liksom namnet antyder är en blandning av liberalism och konservatism. Partiet gillar kapitalism och marknadsekonomi, och anser att sänkta skatter, avregleringar och privatiseringar leder till individens frihet. Kristdemokraterna Partiet grundades år 1964 och hette då "Kristen demokratisk samling". De bytte namn år 1987 till "Kristdemokratiska Samhällspartiet", och…
Read More
Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Sveriges partier
Socialdemokraterna kommer från arbetarrörelsen, med socialistiska rötter. Partiet bildades år 1889 av socialistiska grupper, fackföreningar och begravningskassor. Socialdemokraterna gick vidare och bildade år 1898 även Landsorganisationen eller LO. Det är olika arbetstagarorganisationer inom facket som slutit sig samman. Arbetarrörelsen hade två huvudfrågor man ville driva. Den första var allmän och lika rösträtt, den andra var att alla endast skulle behöva arbeta åtta timmar per dag. Folkhemmet Den socialdemokratiske politikern Per Albin Hansson (1885-1946) formulerade år 1928 den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet. Den stod som en vision för det ideala samhället som tog hand om alla medborgare, från vaggan till graven. Socialdemokraterna hade makten inom regeringen mellan 1936 och 1976, utan uppehåll. Politik och ideologi Partiet har drivit marknadsekonomi, med regleringar politiskt sett och ett samhälle där välfärden finansieras genom skatter.…
Read More
Centerpartiet och Liberalerna

Centerpartiet och Liberalerna

Sveriges partier
Centerpartiet och Liberalerna utgör det liberala blocket i riksdagen. Här beskriver vi deras ursprung och politik. Centerpartiet Centerpartiet är ett av Sveriges äldsta partier och grundades år 1910, enligt partiet, men rent formellt var det inte förrän 1913 som partiet bildades som Bondeförbundet. Lokalt sett är det många som stöder Centerpartiet, särskilt i glesbygd. Centerrörelsen innehåller fyra olika organisationer. Där finns Centerpartiet, Centerpartiets Ungdomsförbund, Centerkvinnorna och Centerstudenter. När man går med i en av grupperna i Centerrörelsen, blir man därmed också medlem i Centerpartiet. Centerpartiet ser sig som ett grönt och socialliberalt parti. De vill ha ett öppet samhälle där individen står i centrum. De är främst drivande i frågor om företagande, landsbygd, decentralisering och miljö. På Svenska Dagbladets hemsida kan du läsa mer om Centerpartiet. Liberalerna Det var år…
Read More
Miljöpartiet de gröna och Partiet Vändpunkten

Miljöpartiet de gröna och Partiet Vändpunkten

Sveriges partier
Miljöpartiet de gröna och Partiet Vändpunkten är två partier som är nära sammankopplade. Här beskriver vi deras ursprung och politik. Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet bildades i september 1981. Det var sprunget ur miljö- och fredsrörelsen. Man var inspirerad av gröna partier i andra länder, som "Die Grünen" i Tyskland. Miljöpartiet skiljer sig från övriga partier i riksdagen genom att de inte har bara en partiledare, utan två. Sedan starten är dessa alltid en kvinna och en man. Partiledarna benämns dock som "språkrör", vilket betonar att de för partiets talan. I EU-parlamentet är Miljöpartiet del i gruppen "De gröna" eller G/EFA. Det är mest människor som bor i storstäderna Stockholm och Göteborg som röstar på Miljöpartiet. De har också flest väljare bland högutbildade och unga personer. Partiets viktigaste hjärtefrågor är miljöpolitiken,…
Read More
Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ

Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ

Sveriges partier
Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ har haft samma partiledare, Gudrun Schyman. Här beskriver vi deras ursprung och politik. Vänsterpartiet Vänsterpartiet bildades år 1917 som en avknoppning från Socialdemokraterna. De kallade sig då "Sveriges socialdemokratiska vänsterparti". Nästan hela ungdomsförbundet från Socialdemokraterna gick med i det nya partiet. 1967 bytte partiet namn till "Vänsterpartiet Kommunisterna". År 1990 bytte man till "Vänsterpartiet". Några år senare, år 1993, valdes Gudrun Schyman till att bli partiledare. Därefter har partiet letts av Lars Ohly och Jonas Sjöstedt. Vänsterpartiet definierar sig som ett feministiskt och socialistiskt parti. De ser sig också som gröna, och vill att samhället bör anpassa sig till planetens resurser. Målet för partiet är ett socialistiskt samhälle, som är baserat på solidaritet, jämlikhet och demokrati. Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ, eller F!, bildades år 2005. Partiet…
Read More