Underlätta för ditt politiska engagemang

Underlätta för ditt politiska engagemang

Politisk historia
Som politiskt engagerad har du många ansvarsområden. Du behöver skriva motioner, delta i kongresser och politiska debatter. För att få vardagen att gå ihop kan du behöva hjälp med städningen och andra tidskrävande göromål. Hos qleano.se får du en snabb offert på flyttstädning, där svar kommer direkt via sms eller e-post. Du kan vara kund både som privatperson och företag, då Qleano har lång erfarenhet inom tjänster på båda dessa områden. Om du behöver hemstädning, flytthjälp eller byggstädning kan qleano.se stå till tjänst omgående. Graviditet minskade engagemang När kvinnor blir gravida blir de ofta mindre politiskt engagerade enligt svensk forskning. En enkätstudie gjordes av 2 000 förstagångsföräldrar som forskarna följde från år 2015 till 2019. Under graviditeten förändras kvinnors liv stort och fokus läggs på familjen, städning och det nya…
Read More
En sammanfallande länk

En sammanfallande länk

Politisk historia
Människan har en biologisk drift i att lyda. Det börjar redan vid de tidigaste åren där föräldrarna agerar ledare. Det här främjar både barnens utveckling och stimulans. Människan behöver med andra ord ha någonting att lyda under för att överhuvudtaget kunna hantera ett liv på denna planet. Vi är alla individer i en kollektiv värld och den politiska sfären är något som, ibland omedvetet, tidigt påverkar oss på flera plan. Det är helt enkelt något vi alla mer eller mindre har inom oss, vilket på sikt också avspeglar sig i flera avseenden. Den totala entreprenören Politik är ett begrepp som är svårt att egentligen ge en entydig definition på. Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till när ämnet i fråga lyfts. Det finns med i alla avseenden av…
Read More
Ekonomisk politik

Ekonomisk politik

Politisk historia
Sveriges ekonomiska politik omfattar vår makroekonomi, vilket är den övergripande ekonomiska situationen i samhället, och landets mikroekonomier som är mindre delar av ekonomin. Mikroekonomin fokuserar på hur konsumenter och producenter samverkar på marknaden. För att kunna konsumera behöver du dock som privatperson ha ekonomiska resurser, vilket går att införskaffa på olika sätt. Genom att jämföra långivare på https://lanapengar.expressen.se/ kan du hitta ett bra alternativ när du vill ta ett stort privatlån, mindre snabblån eller ett flexibelt kreditlån. Låneguiden låter dig enkelt jämföra lån och du kan också sänka din ränta. Högre inkomst ger ökad konsumtion Om en konsument får en förändrad inkomst sker också ändringar i personens konsumtion. Detta brukar påvisas med hjälp av en så kallad Engelkurva. Den visar hur efterfrågan på vissa varor är beroende av inkomsten. Varan…
Read More
EU:s politiska system

EU:s politiska system

Politisk historia
EU består av en lång rad organ och institutioner. En av de mest kända är Europaparlamentet, som har tre olika huvuduppgifter. Lagstiftning Det första området är lagstiftning, där Europaparlamentet stiftar EU:s lagar baserat på de förslag som kommer från EU-kommissionen. Europeiska kommissionen är en EU-institution som är verkställande och politiskt oberoende. Inom lagstiftningen beslutar Europaparlamentet också om internationella avtal och utvidgningar av EU. Här granskas också kommissionens arbetsprogram, och uppmaning sker till att föreslå lagstiftning. Kontroll EU-parlamentet granskar också institutioner inom EU, för att säkra att deras arbetssätt är demokratiskt. Kontrolluppgiften innefattar också att parlamentet väljer ordförande för kommissionen, och godkänner den. Via en misstroendeomröstning kan kommissionen avsättas. Parlamentet tillsätter också de utredningar som behövs, och utövar valbevakning. Inom området kontroll för man en diskussion kring penningpolitik med Europeiska centralbanken.…
Read More
Att rösta i Sverige – Så går det till

Att rösta i Sverige – Så går det till

Politisk historia
I Sverige har du möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i riksdagen, vem som ska bli regionfullmäktige, kommunfullmäktige och du kan även rösta i Europaparlamentet. Genom att rösta är du med och formar Sverige och din röst är precis lika viktig som alla andra. För att få rösta i Sverige måste du vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Dock finns det undantag om du t. ex. är svensk men bor i utlandet, alternativet om du är medborgare i ett annat EU-land men bosatt i Sverige. Många vet att det är viktigt att rösta, men hur går en röstning till och vad ska man tänka på? Här nedan kan du hitta hjälpfull information som vägleder dig rätt. För den som är intresserad av politik och val…
Read More
Politiska studier

Politiska studier

Politisk historia
Flertalet personer skulle ha svårt att kanske beskriva vad politik är och hur den påverkar oss dagligen. Politiken är i ständig rörelse även om vi kanske inte tror det och den påverkar oss alla på olika sätt. Statsvetenskap På Stockholms Universitet beskriver man statsvetenskapen som verktyg för att kunna studera politik. Genom att kunna analysera politik så frångår man från det politiska tyckandet. Teorier och metoder gör att det går att beskriva olika händelser eller utvecklingar på ett sätt som kan beskrivas som balanserat. Att försöka förklara och även förstå varför en händelse eller en viss typ av utveckling har skett utgör en stor och viktig del av en politisk analys. Vidare på Wikipedia beskrivs hur statsvetenskapen kan studeras genom att studera olika nivåer, nämligen makro- och mikronivå. Om man…
Read More
Sveriges politik: Statsministrars biografier

Sveriges politik: Statsministrars biografier

Politisk historia
Ett bra sätt att lära sig mer om både Sverige och vår samtid är genom att läsa självbiografier av före detta statsministrar. För att förstå politiska beslut är det klokt att läsa vad de som fattade besluten hade i tanken. Genom att kunna vår historia har vi också lättare att förstå vart vi är på väg. Politik Vi är alla berörda av politiska beslut, vare sig vi tittar på Rapport varje kväll eller knappt vet vad statsministern heter. I en demokrati som Sverige har vi också möjligt att påverka de politiska besluten genom val, men också genom att kontakta riksdagsledamöter och kommunalråd, skriva insändare, delta i debatter eller starta upprop på nätet. Men att börja delta i det politska livet utan att förstå vad det handlar om är ovist, det…
Read More
USA:s politiska system

USA:s politiska system

Politisk historia
USA är en federation med 50 delstater. Detta betyder att delstaterna är fristående i de frågor som gäller just delstaten, och är självbestämmande i dessa. Varje delstat kan också stifta egna lagar som endast gäller i delstaten, men dessa lagar får inte bryta mot USA:s konstitution. Grundlagarna i varje delstat måste vara uppdelade på samma sätt som den federala statsmakten. I varje delstat finns en guvernör, som motsvarar USA:s president. USA:s konstitution Konstitutionen i USA är den näst äldsta, skrivna praktiserade grundlagen i världen. Det var den 17 september 1787 som konstitutionen antogs, av folkets representanter från varje delstat. Den började i huvudsak att gälla år 1789, även om vissa delar inte trädde i kraft förrän under 1800-talets början. Statsskick Den federala statsmakten i USA kan delas upp i tre…
Read More
Sveriges politiska historia

Sveriges politiska historia

Politisk historia
Första gången som man samlades för att diskutera hur Sverige skulle styras var år 1435, i Arboga. Detta möte, som benämndes "Arboga möte", anses vara upphovet till dagens riksdag i Sverige. Vid Arboga möte utsågs Engelbrekt Engelbrektsson till rikshövitsman. Året innan hade han varit ledare för Engelbrektsupproret som gjordes mot kung Erik av Pommern. På Wikipedia kan du läsa mer om Engelbrekt Engelbrektsson och hans liv. Den första riksdagen År 1527 och 1544 hölls två riksmöten av Gustav Vasa. Det var den första riksdagen, som representerade i alla fall en del av folket. De som kallades till mötet var av stånden borgare, bönder, adel och präster. På 1540-talet började man använda namnet "riksdag" för dessa möten. Under nästa århundrade, på 1600-talet, insåg man att det behövdes tydligare regler, och man…
Read More
Statsvetenskap

Statsvetenskap

Politisk historia
Statsvetenskap innebär att man gör vetenskapliga studier av hur politik utförs praktiskt, men även hur politik ser ut ur ett teoretiskt perspektiv. Man studerar också politiska system. Politik behandlar samhällets styrning och organisation. Makt är en väsentlig del av politiken, och samhällets struktur lägger grunden för hur individer och grupper kan påverka varandra. Lobbyism Inom statsvetenskap försöker man också utröna hur olika intresseorganisationer och så kallad "lobbying" påverkar politiken. Lobbyister är professionella representanter för olika särintressen, intressegrupper och företag, som utövar påtryckningsarbete på politiker. Man studerar även statsskick hos olika stater och hur det tillsammans med förvaltningar påverkar olika frågor. En annan inriktning forskar på olika politiska ideologier, som är idéer och åsikter kring hur samhället ska se ut och fungera. För ett vidare perspektiv studerar man inom statsvetenskap också…
Read More