Att rösta i Sverige – Så går det till

I Sverige har du möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i riksdagen, vem som ska bli regionfullmäktige, kommunfullmäktige och du kan även rösta i Europaparlamentet. Genom att rösta är du med och formar Sverige och din röst är precis lika viktig som alla andra. För att få rösta i Sverige måste du vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Dock finns det undantag om du t. ex. är svensk men bor i utlandet, alternativet om du är medborgare i ett annat EU-land men bosatt i Sverige.

Många vet att det är viktigt att rösta, men hur går en röstning till och vad ska man tänka på? Här nedan kan du hitta hjälpfull information som vägleder dig rätt. För den som är intresserad av politik och val finns det i många fall möjlighet att söka jobb i Stockholm eller på annan ort där du kan hjälpa till i vallokalerna eller med förtidsröstning.

Rösta på valdagen

Strax innan det är val i Sverige så kommer du att få hem ett röstkort i brevlådan. På röstkortet kan du hitta information om vilket valdistrikt som du ska använda dig av. Här hittar du även adress, namnet på lokalen och vilka öppettider de har. Röstar du på valdagen kan du endast rösta i den lokal som du blivit tilldelad. Här är det viktigt att du tar med dig ditt röstkort och att du även tar med dig giltig legitimation. Det kan vara ett ID-kort, men även pass eller körkort fungerar bra. Skulle det vara så att du inte har någon giltig legitimation dagen för valet kan du ta med dig en annan person som kan intyga att du är du. Denne måste dock ha en legitimation med sig.

Förtidsrösta

För den som inte vill eller kan rösta på valdagen finns det möjlighet att förtidsrösta. Förtidsröstningen brukar kicka igång cirka tre veckor innan valet. Om du vill kunna förtidsrösta är det viktigt att du har med dig din legitimation så väl som ditt röstkort. Här behöver du dock inte använda dig av den tilldelade vallokalen, utan du har möjlighet att rösta någon annanstans, t. ex. i en annan kommun.

Väljer du att förtidsrösta så kommer din röst att räknas på precis samma sätt som om du valde att rösta på valdagen.

Rösta från utlandet

Det finns många svenskar som är bosatta i andra länder eller som befinner sig utomlands på valdagen. I dessa fall kan man välja att utlandsrösta. När du utlandsröstar kan du välja om du vill göra detta på svenska ambassaden eller om du hellre vill rösta med hjälp av brev. Väljer du det sistnämnda så måste du först och främst beställa brevröstningsmaterial. Detta gör du hos Valmyndigheten.

total