Allmänna val

Vid allmänna val röstar folket fram de politiker de vill ska företräda dem. Valet kan ha skett till en kommun, landsting eller till Sveriges riksdag. Vart fjärde år röstar svenskarna i landstingsvalet, riksdagsvalet och kommunalvalet vid samma tillfälle. Innan valet genomförs brukar det hållas partiledardebatter, och många väljarundersökningar görs för att försöka utröna hur det slutliga valresultatet kommer att bli. Hos SVT kan du läsa mer om rösträtten.

Riksdagsval

Vid riksdagsvalet får Sveriges medborgare välja vilka politiker som ska bli riksdagens ledamöter. När väljaren har valt valsedel kan hen också kryssa för “sin” kandidat på valsedeln, detta kallas för att personrösta.

Det är vallagen som bestämmer hur valen ska gå till. Valsystemet i Sverige är proportionellt, så att hur väljarnas röster är uppdelade mellan kandidaterna och partierna påverkar hur mandaten fördelas.

Landstingsval

I landstingsvalet väljs ledamöter och till landstingsfullmäktige i varje landsting. Landstingsfullmäktige kan därefter välja en styrelse åt landstinget. Varje landsting är indelat i en valkrets. Landstinget beslutar över hur valkretsarna indelas. Länsstyrelsen godkänner sedan indelningen.

I Landstinget sitter landstingsfullmäktige, som är det högsta organet. Här hittar vi ett antal ledamöter. Hur många beror på antalet invånare i landstinget. Landstingsfullmäktige leds av en huvudordförande, och ett antal vice ordföranden. Tillsammans bestämmer de vilka som ska vara ledamöter för landstingsstyrelsen. Kommunallagen bestämmer över hur organet ska arbeta.

Kommunalval

År 1862 infördes kommunalval tillsammans med kommunalförordningarna. Fyra år senare slogs det fast som svensk lag. Systemet var från början organiserat på olika sätt i olika kommuner.

Kommunalvalet sker sedan 1970 på samma dag som valet till riksdagen och landstingen. Sedan år 1976 räcker det med att man bor i kommunen för att man ska få rösta, man behöver inte längre vara svensk medborgare. Om man kommer från ett medlemsland i EU eller har medborgarskap i Norge eller Island, behöver man bara vara folkbokförd i kommunen för att kunna rösta i kommunalvalet. Men om man är utländsk medborgare behöver man bo i kommunen och ha varit folkbokförd som svensk under tre års tid.

När valet till kommunfullmäktige genomförts påverkar detta vilka personer som kan bli nämndemän i tingsrätten. Detta beror på att nämndemännen utses från partiernas sida, baserat på mandatfördelningen.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den förvaltningsmyndighet i Sverige som är samordnande för att valen ska genomföras. Myndigheten ser till att röstlängder och röstkort finns, och fördelar efter valet mandaten baserat på valresultatet.

total