Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

Sveriges partier
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna utgör det konservativa blocket i riksdagen. Här beskriver vi deras ursprung och politik. Moderaterna Ursprunget till dagens parti var Allmänna valmansförbundet, som grundades 1904. De bytte namn till Högerpartiet år 1952, och senare till "Moderata samlingspartiet" år 1969. Sedan 1979 har Moderaterna blivit det borgerliga parti som fått flest röster i varje riksdagsval. Två gånger har de innehaft statsministerposten, med Carl Bildt mellan år 1991 och 1994, och Fredrik Reinfeldt från 2006 till 2014. Moderaternas ideologi är liberalkonservatism, som liksom namnet antyder är en blandning av liberalism och konservatism. Partiet gillar kapitalism och marknadsekonomi, och anser att sänkta skatter, avregleringar och privatiseringar leder till individens frihet. Kristdemokraterna Partiet grundades år 1964 och hette då "Kristen demokratisk samling". De bytte namn år 1987 till "Kristdemokratiska Samhällspartiet", och…
Read More
Allmänna val

Allmänna val

Sveriges politik
Vid allmänna val röstar folket fram de politiker de vill ska företräda dem. Valet kan ha skett till en kommun, landsting eller till Sveriges riksdag. Vart fjärde år röstar svenskarna i landstingsvalet, riksdagsvalet och kommunalvalet vid samma tillfälle. Innan valet genomförs brukar det hållas partiledardebatter, och många väljarundersökningar görs för att försöka utröna hur det slutliga valresultatet kommer att bli. Hos SVT kan du läsa mer om rösträtten. Riksdagsval Vid riksdagsvalet får Sveriges medborgare välja vilka politiker som ska bli riksdagens ledamöter. När väljaren har valt valsedel kan hen också kryssa för "sin" kandidat på valsedeln, detta kallas för att personrösta. Det är vallagen som bestämmer hur valen ska gå till. Valsystemet i Sverige är proportionellt, så att hur väljarnas röster är uppdelade mellan kandidaterna och partierna påverkar hur mandaten…
Read More
EU:s politiska system

EU:s politiska system

Politisk historia
EU består av en lång rad organ och institutioner. En av de mest kända är Europaparlamentet, som har tre olika huvuduppgifter. Lagstiftning Det första området är lagstiftning, där Europaparlamentet stiftar EU:s lagar baserat på de förslag som kommer från EU-kommissionen. Europeiska kommissionen är en EU-institution som är verkställande och politiskt oberoende. Inom lagstiftningen beslutar Europaparlamentet också om internationella avtal och utvidgningar av EU. Här granskas också kommissionens arbetsprogram, och uppmaning sker till att föreslå lagstiftning. Kontroll EU-parlamentet granskar också institutioner inom EU, för att säkra att deras arbetssätt är demokratiskt. Kontrolluppgiften innefattar också att parlamentet väljer ordförande för kommissionen, och godkänner den. Via en misstroendeomröstning kan kommissionen avsättas. Parlamentet tillsätter också de utredningar som behövs, och utövar valbevakning. Inom området kontroll för man en diskussion kring penningpolitik med Europeiska centralbanken.…
Read More
Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Sveriges partier
Socialdemokraterna kommer från arbetarrörelsen, med socialistiska rötter. Partiet bildades år 1889 av socialistiska grupper, fackföreningar och begravningskassor. Socialdemokraterna gick vidare och bildade år 1898 även Landsorganisationen eller LO. Det är olika arbetstagarorganisationer inom facket som slutit sig samman. Arbetarrörelsen hade två huvudfrågor man ville driva. Den första var allmän och lika rösträtt, den andra var att alla endast skulle behöva arbeta åtta timmar per dag. Folkhemmet Den socialdemokratiske politikern Per Albin Hansson (1885-1946) formulerade år 1928 den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet. Den stod som en vision för det ideala samhället som tog hand om alla medborgare, från vaggan till graven. Socialdemokraterna hade makten inom regeringen mellan 1936 och 1976, utan uppehåll. Politik och ideologi Partiet har drivit marknadsekonomi, med regleringar politiskt sett och ett samhälle där välfärden finansieras genom skatter.…
Read More
Att rösta i Sverige – Så går det till

Att rösta i Sverige – Så går det till

Politisk historia
I Sverige har du möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i riksdagen, vem som ska bli regionfullmäktige, kommunfullmäktige och du kan även rösta i Europaparlamentet. Genom att rösta är du med och formar Sverige och din röst är precis lika viktig som alla andra. För att få rösta i Sverige måste du vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Dock finns det undantag om du t. ex. är svensk men bor i utlandet, alternativet om du är medborgare i ett annat EU-land men bosatt i Sverige. Många vet att det är viktigt att rösta, men hur går en röstning till och vad ska man tänka på? Här nedan kan du hitta hjälpfull information som vägleder dig rätt. För den som är intresserad av politik och val…
Read More
Centerpartiet och Liberalerna

Centerpartiet och Liberalerna

Sveriges partier
Centerpartiet och Liberalerna utgör det liberala blocket i riksdagen. Här beskriver vi deras ursprung och politik. Centerpartiet Centerpartiet är ett av Sveriges äldsta partier och grundades år 1910, enligt partiet, men rent formellt var det inte förrän 1913 som partiet bildades som Bondeförbundet. Lokalt sett är det många som stöder Centerpartiet, särskilt i glesbygd. Centerrörelsen innehåller fyra olika organisationer. Där finns Centerpartiet, Centerpartiets Ungdomsförbund, Centerkvinnorna och Centerstudenter. När man går med i en av grupperna i Centerrörelsen, blir man därmed också medlem i Centerpartiet. Centerpartiet ser sig som ett grönt och socialliberalt parti. De vill ha ett öppet samhälle där individen står i centrum. De är främst drivande i frågor om företagande, landsbygd, decentralisering och miljö. På Svenska Dagbladets hemsida kan du läsa mer om Centerpartiet. Liberalerna Det var år…
Read More
Regeringen

Regeringen

Sveriges politik
Sveriges regering är den högsta verkställande myndigheten i Sverige. Regeringen består av statsråden, som står under ordförandeskap från statsministern. Statsministern Statsministern är regeringschef över Sverige. Han leder regeringen och är chef över regeringskansliet. Det är riksdagen som tillsammans väljer statsministern. Talmannen föreslår statsministern för riksdagen, och utfärdar senare förordnandet. Före år 1876 var statsministern även justitieminister, och kallades då för justitiestatsminister. När ämbetet statsminister inrättades den 20 mars år 1876, delades ämbetet upp. Utrikesstatsministern blev också ersatt av utrikesministern. Statsministern har sedan 1995 haft sitt officiella boende i centrala Stockholm, i Sagerska huset. Regeringens förtroende Regeringen hålls ansvarig inför riksdagen. Enligt grundprincipen i parlamentarismen måste riksdagen tillåta regeringen att fortsätta inneha makt. Men just Sverige har något som kallas "negativt parlamentariskt förtroende". Det innebär att regeringen kan fortsätta regera när…
Read More
Riksdagen

Riksdagen

Sveriges politik
Sveriges riksdag stiftar landets lagar. De 49 riksdagsledamöterna samlas i riksdagssalen, under ledning av en talman. År 1921 genomfördes en grundlagsändring som införde allmän rösträtt. Ordet "riksdag" kan sägas betyda tre saker. Det är Sveriges beslutande organ, men det är också den tid under året då det utförs riksdagsarbete. Riksdagen är slutligen även den byggnad som riksdagsarbetet utförs i. Du kan läsa mer om riksdagen genom att gå in på Aftonbladet och söka på "riksdagen". Riksmötet Den andra tisdagen under september månad öppnar riksmötet. Den inleds med en ceremoni kallad "riksmötets öppnande", där talmannen begär att konungen öppnar mötet. Riksmötets öppnande markerar att arbetsåret börjar för Sveriges riksdag. Allmänheten kan då få information om vilka mål regeringen har för det kommande arbetsåret. De år när det är allmänt val öppnar…
Read More