Nyhetsbrev #4 2001

KÄPPAR I HJULEN

- ATTAC SVERIGES NYHETSBREV nummer 4/01

(Vad sägs om namnet taget från det internationella nyhetsbrevet? Tar tacksamt emot kommentarer och andra förslag.)

I detta nummer:
1) "Allt" om Attac på EU-toppmötet i Göteborg
2) Kommentar till Malmö-våldet
3) Tobinskatten i Riksdagen
4) Cassen om CAP, Tobinskatt och våld.
5) Attac hos Göran Persson

---------------------------------------------------------
1) EU-TOPPMÖTET I GÖTEBORG
---------------------------------------------------------
Välkomna till GÖTEBORG DEN 13-17 JUNI 2001

Som bekant kommer det att vara EU-toppmöte i Göteborg 15-16 juni. Dessutom får vi celebert besök 14 juni i form av USAs president George W Bush. Med anledning av detta bjuder Attac Göteborg in alla andra attacare ute i landet! Kom hit, protestera, bilda er och ha roligt med oss! Mellan 100 och 200 organisationer planerar att vara på plats i Göteborg den här veckan med olika typer av aktiviteter. Här nedan följer ett axplock:

 • Fritt Forum.
  Föreningen Fritt Forum (www.forumgoteborg.org ) arrangerar "Det fria ordets festival" i centrala Göteborg i samband med toppmötet. Deras olika tält, varav de största tar upp till 1000 personer, kommer att vara platsen för ett 70-tal seminarier och debatter, samt många kulturaktiviteter. Attac kommer att ha ett eget tält på Fritt Forum, med plats för ca 100 personer. Vi kommer dessutom att vara med och arrangera tre stora seminarier, i tält med plats för upp till 1000 personer.
 • Seminarier
  Inom ramen för Fritt Forum arrangerar Attac fyra seminarier.
  1) "WTO - bra för vem?"
  Tid: fredag 15/6, kl. 13.30 - 15.30.
  Deltagare (alla har ännu inte definitivt bekräftat): Susan George, Attac Frankrike; Dot Keet, Alternative Information and Development Centre, Sydafrika; Marc Maes, National Centre for Development Cooperation, Belgien; Maud Johansson, Forum Syd
  Detta blir en diskussion med företrädare för några av det ständigt växande antalet gräsrotsrörelser och forskningscentra som är kritiska till WTO. Diskussionen kommer att fokusera på tre huvudteman: WTO som odemokratisk organisation, effekterna av WTOs avtal med exempel från jordbruks- och tjänsteavtalet, och vad man kan göra åt detta. Seminariet hålls på engelska.

2) Skuldavskrivning
Tid: torsdag 14/6 kl 17.15-19.15 är
Deltagare, bekräftade: Stefan Embladh, finansdepartementet
Georg Andrén, Jubel 2000 och lite andra org

Andra eventuella namn: Karin Åkerlund, svenska kyrkan, Erik Lysén, Diakonia
Gun-Britt Andersson, statssekreterare, Anna Brandt, Världsbanken

3) Global etik
Deltagare: Vanja Lundby-Wedin (LO), Peter Vejderud, Claes Bertil Ytterberg(Svenska Kyrkan), Hans Abrahamsson (Attac Sverige). Moderator: Karl Tham.

4) Dessutom ett seminarium kring Tobinskatten.

 • Andra seminarier/konferenser
  Även Göteborgsaktionen (www.gbg2001.org) och Framtidsforum (www.systemdebatt.org) kommer att ordna olika typer av seminarier.
 • Attac-fest
  Redan på kvällen den 13:e planerar Attac Göteborg att arrangera en stor konsert, förhoppningsvis utomhus. Vilka som ska spela där är inte klart i skrivande stund, men vi har gott hopp om flera kända svenska band.
 • Demonstrationer
  14/6; mot Bush.
  Den 14:e kommer det att arrangeras en stor demonstration mot Bush, där Attac förmodligen kommer att delta som organisation. Ett 20-tal organisationer samarbetar i ett än så länge namnlöst nätverk med att förbereda detta.
  Några ur Attac Göteborgs aktionsgrupp är med och planerar vad som förhoppningsvis kommer att bli världens största mooning mot Bush! Den som är intresserad av att att uttrycka sitt hjärtas mening på detta vis är välkommen att anmäla sig till:

15/6: Sverige ut ur EU
På kvällen den 15:e kommer Nätverket Göteborg 2001 att genomföra en demonstration för ett svenskt EU-utträde. Attac deltar inte som organisation i denna demonstration. Mer info om nätverket finnns på www.nejtilleu.se .

16/6; Göteborgsaktionen 2001
Den stora demonstrationen för Attacs del går av stapeln den 16:e juni, med samling i Slottsskogen 9.30. Demonstrationen arrangeras av nätverket Göteborgsaktionen 2001 för ett annat Europa. I dagsläget har ett 70-tal organisationer ställt sig bakom deras plattform. Attac Sverige har valt att skriva under två punkter ur plattformen, nämligen:
-Nej till en grundlagsfästning av den nyliberala politiken i EMU
-Nej till att offentlig sektor och miljö görs till handelsvara.
I övrigt råder tendensfrihet, så vi kan välja att gå under de paroller vi själva vill. För mer information se www.gbg2001.org.

 • Ickevåldsträning
  Göteborgs Ickevåldsnätverk ordnar kurser i praktiskt ickevåld. Under en sådan kurs använder man rollspel för att försöka förstå vad som skulle kunna gå snett under en demonstration, och hur man bäst kan bemöta människor i en potentiellt våldsam situation. De reser gärna ut i landet och håller sådana kurser för dem som planerar att demonstrera i juni. För mer information se www.ickevald.org.
 • Internationellt Attac-möte
  Den 17:e juni kommer vi att anordna ett internationellt möte för de attacare som är i stan! Detta möte kommer att innehålla såväl föreläsningar och seminarier som mer informella aktiviteter för att vi ska ha roligt och lära känna varandra! Mer information kommer snart!
 • Logi
  Vi förhandlar just nu med kommunen om att få hyra skolor att bo i, och det ser ut att lösa sig på ett bra sätt. Att bo i en skola med eget liggunderlag etc. kommer förmodligen att kosta mellan 20 och 40 kronor natten.
  Vill ni ha möjlighet att bo i en skola under toppmötesveckan? Anmäl er med namn och adress till attac.eu.gbg@purpleturtle.com. Vill du hjälpa till, kanske vara demonstrationsvakt eller funktionär i Attacs tält på Fritt Forum? Har er lokalgrupp en rolig gatuaktion, eller något annat ni gärna skulle ta med er? Maila goteborg@attac.se.

Mer info: Helena Tagesson (Attac-gbg), tel: 0706-936639; Kjell Nord (Attac-gbg), tel: 031-7080831, 070-4546455. Attac-gbgs hemsida: www.attac.org/sverige/gbg

---------------------------------------------------------------
2) Kommentarer till våldet i Malmö
---------------------------------------------------------------

Många har reagerat på polisens sätt att ingripa vid demonstrationerna kring Ecofin-mötet i Malmö. Ledningen för Göteborgsaktionen 2001(som arrangerar en av demonstrationerna i Göteborg) har befarat att detta ökar risken för våldsamheter i Göteborg. I Riksdagen fick justieminister Thomas Bodström svara på frågor från Miljöpartiets Lotta Nilsson-Hedström om identifieringsnummer på polisens hjälmar och att polisen själva iscensatt våldsamheterna i Malmö.

Också när företrädare för Attac träffade statsminister Göran Persson torsdagen efter Malmödemonstrationen var våldsamheterna ett av ämnena. Göran Persson var, enligt Attac-företrädarna, angelägen om att Göteborgsdemonstrationerna inte ska urarta som i Malmö och villig till dialog med demonstranterna.

Genom kritiken om polisens ingripande, och den debatt såväl i media som mellan demonstrationsarrangörer och myndigheter i Göteborg om också polisens ansvar för att fiendebilder inte byggs upp, kan paradoxalt nog Malmöhändelserna förbättra förutsättningarna för helt fredliga demonstrationer i Göteborg.

---------------------------------------------------------
3) Tobinskatten i Riksdagen
---------------------------------------------------------

 • Finansutskottet ska justera sitt betänkande om Tobinskatten den 8 maj. Ring ledamöterna så mycket som möjligt fram tills dess. Samma dag debattera Riksdagen Tobinskatten. (Namn och tel. till ledamöterna nedan.)
 • Utrikesutskottet har diskuterat bl.a. Tobinskatten i svar på en motion om olika möjligheter att finansiera "globala nyttigheter" som FN. UU konstaterade att "förslagen erbjuder intressanta möjligheter men påtalade samtidigt de svårigheter som finns vad gället genomförandet av t ex Tobinskatten". Detta tolkade TT som ett stöd för Tobinskatten, men i mejl till Ola Mattson (Attac Sveriges anställde administratör) påpekade utskottets ordförande Viola Furubjelke att "föreslogs besvarad med det resonemang som fördes. Ett sådant besvarande kan ses som en mild form av avslag på motionen." Finansutskottets 17 ordinarie ledamöter:

Jan Bergqvist s, ordförande
Göteborg tel 08 786 42 91, 031 474637

Mats Odell kd, Vallentuna, vice ordförande
08 511 778 47, 08 514 303 05, 08 786 56 86

Gunnar Hökmark m Stockholm
08 786 45 72, 08 660 88 12

Bengt Silverstrand s Skåne 08 786 47 47, 042 23 69 43
070 525 00 72

Lisbet Calner s Lysekil 08 786 46 75, 0523 121 87

Johan Lönnroth v Göteborg 08786 46 50, 031 772 95 22

Lennart Hedquist m Uppsala 08 786 45 17, 018 29 03 04
070 671 54 30

Sonia Karlsson s Motala 08 786 47 29, 0141 522 44
070 671 04 15

Carin Lundberg s Skellefteå 08 786 46 99, 0910 77 95 88
070 671 04 18

Kjell Nordström s Skara 08 786 48 37, 0511 155 08

Siv Holma v Kiruna 08 786 44 94, 0980 809 88
070 343 95 83

Per Landgren kd Askim 08 786 43 53, 031 68 91 12
070 343 95 82

Anna Åkerhielm m Helsingborg 08 786 45 51, 042 18 29 19
070 530 42 04

Yvonne Ruwaida mp Stockholm 08 786 46 03, 070 595 93 37

Lena Ek c Östergötland 08 786 44 37, 070 343 95 95

Karin Pilsäter fp Tullinge 08 786 44 19, 08 778 87 98

De elva första suppleanterna:

Tommy Waidelich s Sundbyberg 08 786 48 50, 070 343 95 12

Gunnar Axén m Norrköping 08 786 45 01, 011 18 49 17
0708 184917

Hans Hoff s Halland 08 786 49 44, 0346 404 18

Cinnika Bejming s Södertälje 08 786 48 08, 08 550 614 31
070 671 04 38

Lars Bäckström v Uddevalla 08 786 46 69, 0522 884 32

Göran Hägglund kd Jönköpings län 08 786 46 32, 036 37 72 65

Catharina Hagen m Stockholm 08 786 45 21, 070 343 95 80

Reynoldh Furustrand s Eskilstuna 08 786 43 44, 016 42 11 70, 016 48 00 88, 070 671 04 00

Per Bill m Uppsala 08 786 45 41, 018 12 18 02
070 530 42 49

Alf Eriksson s Varberg 08 786 45 64, 0340 166 06,
070 548 03 52

Agneta Brendt s Hudiksvall 08 786 43 57, 0650 753 67
070 671 04 05

Dessutom är följande S-ledamöter viktiga att påverka eftersom de sitter i ledningen för den socialdemokratiska riksdagsgruppen och är spindlarna i nätet:

Sven Hulterström Göteborg 08 786 53 20, 031 25 42 72,
08 545 112 76

Britt Bohlin Dalsland 08 786 47 80, 0530 212 34

Anita Johansson Nacka 08 786 47 17, 08 718 03 27
08 571 443 15
070 671 04 36

Kjell Nordström se ovan

---------------------------------------------------------
4) Attac hos Göran Persson
---------------------------------------------------------

Torsdag 26/4 var Attac Sverige inbjudna till Rosenbad för en träff med statsministern. Göran Persson ville veta Attacs krav på EU och inställning till aktiviteter under toppmötet i Göteborg.

En delegation bestående av Hans Abrahamsson, Karen Austin, Örjan Appelqvist och Johanna Sandahl från Gemensamma Arbetsgruppen samt Helena Tagesson och Jon Bergå från Attac Göteborg diskutera med Göran Persson en timma. De hade med sig tre huvudkrav på EU: 1) reglering av kapital- och finansmarknader för minskad spekulation, ökad långsiktighet och jämnare fördelning av kapitalflöden (2) avskrivning av fattiga länders skulder, tillgång till avsättningsmarknader och rätt till att skydda lokal produktion av livsmedel samt (3) icke kommersialisering av offentlig sektor och sociala trygghetssystem.

Mötet var också en möjlighet för oss att driva på frågan om dialog mellan demonstranter och politiker inne på mässan under EU-toppmötet. Detta ligger uppenbarligen helt i linje med Göran Perssons ambitioner, och mötet förbättrade radikalt möjligheterna att planerna ska kunna realiseras.

Inbjudan till träffen kom en dryg vecka före Ecofin-mötet i Malmö. Händelserna där gjorde att GA övervägde att inte ställa upp på mötet. Också att bara Attac blivit inbjuden, och inte exempelvis företrädare för demonstrationsarrangörerna i Göteborg, spädde på tveksamheten. Möjligheten att direkt till den svenska regeringens ledning framföra våra krav vägde dock till slut över. Men ett gemensamt fototillfälle för pressen som statsrådsberedningen planerat sa man helt nej till.

- Det får vänta tills man beslutat införa en Tobinskatt, kommenterade Hans Abrahamsson.

---------------------------------------------------------
5) Cassen om CAP, Tobinskatt och våld
---------------------------------------------------------

Här är några intervjusvar från Bernard Cassen, ordförande i franska Attac, till den danska tidningen Informationen:

1; The issue of French "protectionism"

Before I state Attacs position, let us put a few points straight. There can be no such thing as French or German or Danish protectionism for one obvious reason : there is ONE single European trade policy since 1968. So Denmarks trade policy is the same as Frances. European trade policy is proposed by the European Commission, decided by the Council of Ministers and then negociated with third parties and applied by the Commission.

In the Council of ministers (which takes its decisions by qualified majority voting for goods, and particularly agricultural goods) France is generally less of a free trader than Scandinavian countries, but has to abide by majority decisions.

As regards agriculture, the Common agricultural policy (CAP) was (I use the past) fundamentally based on one guiding principle : the guarantee of European farmers income. To this end, levies were imposed on imports so as to make them as costly as European products, and subsidies given to exports so as to make up for the difference between European guaranteed prices and world market prices. This until the Gatts 1993 agreements which led to the suppression of levies on imports (and their replacement by tariffs) and to a decrease of subsidies to exports.

Now what is Attacs position ? We follow the line of the Confédération paysanne ( which is one of its founding members and one of whose spokesmen is José Bové), which can be summed up as follows :
- every country or group of countries has the absolute right to protect its agriculture and particularly its small and middle size farmers. Food is no ordinary "product". We believe in food security, in the right of peoples to feed themselves without being blackmailed by big countries (the USA have been known to use food as a political weapon against Europe in the 1973 soya crisis, China or the former USSR, and will continue to do so if circumstances permit)or by the ups and downs of world prices.
- no country (and in this we totally oppose what is left of the CAP) has the right to subsidize exports. Subsidized exports, mainly by the EU and the USA, are destructive of third world peasantry.

The CAP has dramatically failed because it has led to a productivist type of agriculture which, among other calamities, has led to the sharp decrease of the number of farmers (due to the concentration of 80 % of financial support to 20 % of the number of farmers) and to the mad cow disease. We advocate a limitation of financial support to small and middle size farmers and the total suppression of subsidies to exports.

Now what about the third world ? It is a complete farce to talk of "helping farmers of poor countries to get access to other markets". In fact agricultural exports are directly linked to the repayment of the external public debt. Let us take the case of Brazil for example. In that country, 1 % of landowners own 50 % of the land. Instead of producing for home consumption, they are urged (and financed indirectly by the governement), to produce for export in order to generate hard currency to be used to pay the debt. So we have that shocking situation : while 60 million Brazilians are undernourished, big landowners produce soya used to feed European pigs and cows which we have in excess. Poor farmers are completely outside this circuit.

If people really care for third world farmers, they must know that Confédération paysanne and Attacs positions are exactly those of the international organization Via Campesina which groups more than 70 national unions of small farmers of the whole world, including Confédération paysanne. What does Via Campesina demand, among other points ?
- the cancellation of third world public debt
- the end of stuctural adjustment programmes (SAP) dictated by the IMF and the WB, which impose agricultural exports at the expense of home consumption, in order to pay the debt WHICH IS THE SOLE PURPOSE OF THE PROGRAMMES.
- the reorganization of agriculture to serve home demand : replacement of products for exports (flowers for example) by products for home consumtion.
- land reform

The outcry against European "protectionism" does not come from samll and middle size third world farmers, but from some third world governements (Argentina, Brazil, etc.) who do not care a damn for their fellow citizens and who, willingly or not, are mere puppets of the IMF or the WB and of big landowners lobbies. The agricultural markets of Brazil and Argentina are not in Europe, which is self-sufficient (by the way, France imports more agricultural products from Brazil than Brazil from France...) but in Latin America which counts more than 150 million undernourished people.

It is a pity that genuine friends of the third world can be deceived by the propaganda of big transnational agribusiness firms, who pose as "third world" representatives. These people miss the central point : the direct link between the SAP, the debt, export-led "development" and famine or malnutrition in many countries. I suggest they invite one of the leaders of Via Campesina (for example its present general secretary who is from Honduras) to make this very clear to them. In Porto Alegre, José Bové, Attac and Via Campesina were in total agreement. Via Campesina does not ask for the suppression of protections to European small and middle size farmers. It asks for the protection of small and middle size third world farmers and, henceforth, for the dismantling of subsidies to European exports, which is Confédération paysanne and Attacs line.

2.- Violence

We oppose violence and no Attac member has ever been seen to use it. What violence has occurred in Prague or Nice has come from minority groups, sometimes provoked by the police so as to discredit demonstrators. One has unfortunately to take note that our societies produce a growing number of people, most of them very young, who see no future and are in no mood to heed calls for non violence. Neither Attac nor any other organization has any hold on them. Neoliberalism has produced this hard core and must be held responsible for it. As to José Bové, it is a caricature to describe his actions and those of his comrades as " violent". They have never used physical violence (unlike the other farmers unions), but selected a few symbolical "targets" - MacDonald's, genetically altered crops - to make political points. They enjoy wide support in France and in the third world. I can testify that in Porto Alegre (Brazil) the thousands of participants to the closing session of the World Social Forum (the vast majority of them from Latin America) gave him a standing ovation and chanted "We are all José Bovés". This should make people think twice before using the clichés propagated by hostile media.

3.-Pension funds

Yes we are against pension funds in France but we respect other peoples positions as they are the product of a different history. In France, the pay-as-you-go system (système de retraite par répartition in French) has worked well so far. It has the immense ethical advantage of providing inter-generational solidarity. Pension funds, on the contrary, are based on individual savings and do not provide that solidarity. In France, the demand for pension funds does not come from future pensioners, but from insurance companies and banks who cannot accept the idea that so much money escapes them. We are very sceptical about ethical and other socially acceptable use of the funds, unless it is quite marginal. The very logic of pension funds is to make the most of their assets to serve pensions, which can lead to schizophrenic situations.

Take, for example, the case of a Renault worker in Vilvorde (Belgium) who contributed to a pension fund owning Renault shares. As a worker, he lost his job when Renault closed the plant, though it was profitable. This closure immediately boosted the shares, which indirectly benefited him as a future pensioner.

4.- Tobin

I do not comment his views about free trade or so-called "protectionism", which can only result from a lack of knowledge of our positions.

I talked to Tobin on the phone, after Attac was created in 1998, to explain to him in great detail what our purpose was. I had the impression that he was rather pleased with our initiative. He even went on to say jokingly that "there were more members of Attac in France than Americans who knew his name". In fact, we never thought of using his name, but the Tobin Tax (TT) is a household concept which completely escapes his author.

We are well aware of Tobins views about his own idea. He said to me that "he was not a revolutionary", which I perfectly knew. His only purpose was to stabilize currency markets and not to produce revenue for well-meaning causes. But once in the air, an idea can produce unexpected consequences.
We are in favour of the TT for the same reason as Tobin, and also for the revenue it can provide, which is not contradictory. But let me reassure him : the TT is no panacea for us. The revenue it can produce is unknown, though reliable sources (including UNCTAD) have estimated it at somewhere between 200 and 700 hundred billion dollars if it were applied in all countries (in fact in about 15 countries where foreign exchange speculation is intense). Of course these sums can vary according to the rate of the tax and the number of countries involved, but they would be significant in whatever situation.

Perhaps the most important fact about the TT is not the revenue it can provide but its symbolic meaning. After 20 years of total power given to financial markets by governements, and the ensuing disasters, it would mean that these governements intend to recapture some of the ground they had given up. It would mean that citizens and elected governements are no longer mere servants of these markets, but want to discipline them in the name of the common good. In this respect, the TT is certainly a powerful ideological tool against corporate-led globalization, showing that it is not irreversible. I am surprised Tobin does not see that.

The financial system is perfectly able to accomodate the TT. Even George Soros is in favour of it. But what globalizers of all kinds cannot accept is the demonstration that we can go back on what they regard as a conquest for them. This is why Attac will continue to fight for the TT, though it is far from being the only plank of our platform. I would tend to think that it represents 15 % of our activities, not more. Depending upon circumstances , we are present on many other issues : the WTO, the cancellation of third-world public debt, the impact of transnational companies on local life, the suppression of tax havens, the fight against genetically altered crops and products, the refusal of privatizations and the defence of public services, etc.

We define ourselves as an action-orientated popular education movement. That is we dedicate a large part of our efforts to training and education to make people more aware of the link between financial globalization and their daily life. So far, it has served us well since, in less than 3 years, Attac has become a major actor in the French civic landscape. We are sure that Attac Denmark can even do better.

Kommentarer till nyhetsbrevet, idéer om inslag i kommande nyhetsbrev, etc:
larsolof.karlsson@telia.com

Artikelinfo:

Publicerad av Attac Sverige den 1 oktober 2001. Uppdaterad för 4880 dagar sedan. π

värvarblock.pdf
Värvarblock att skriva ut på A4-papper och dela på längden
Filstorlek: 425.0KB
studiematerial.pdf
Studiematerial om Ett annat Europa
Filstorlek: 443.8KB
studiematerial-v1.1.pdf
Studiematerial om Attac, v1.1
Filstorlek: 2.7MB
Stod_Attac_A4_Febr2014.pdf
Stödbrev - februari 2014.
Filstorlek: 358.1KB
spfk_malmö.pdf
Filstorlek: 28.4KB
Skattefolder_original.pdf
Filstorlek: 2.4MB
reseersättning.doc
Filstorlek: 32.5KB
Reseersattning_Attac.doc
Filstorlek: 19.0KB
Korta fakta om skuld (studiecirkel).doc
Material studiecirkel attac sthlm 2005
Filstorlek: 49.0KB
Frågor.DOC
Studiecirkelmaterial om kön och globalisering - Attac Umeå
Filstorlek: 23.0KB

Relaterade artiklar

Senaste blogginlägget:

Att vara etisk konsument.