Miljöpartiet de gröna och Partiet Vändpunkten

Miljöpartiet de gröna och Partiet Vändpunkten

Sveriges partier
Miljöpartiet de gröna och Partiet Vändpunkten är två partier som är nära sammankopplade. Här beskriver vi deras ursprung och politik. Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet bildades i september 1981. Det var sprunget ur miljö- och fredsrörelsen. Man var inspirerad av gröna partier i andra länder, som "Die Grünen" i Tyskland. Miljöpartiet skiljer sig från övriga partier i riksdagen genom att de inte har bara en partiledare, utan två. Sedan starten är dessa alltid en kvinna och en man. Partiledarna benämns dock som "språkrör", vilket betonar att de för partiets talan. I EU-parlamentet är Miljöpartiet del i gruppen "De gröna" eller G/EFA. Det är mest människor som bor i storstäderna Stockholm och Göteborg som röstar på Miljöpartiet. De har också flest väljare bland högutbildade och unga personer. Partiets viktigaste hjärtefrågor är miljöpolitiken,…
Read More
Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ

Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ

Sveriges partier
Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ har haft samma partiledare, Gudrun Schyman. Här beskriver vi deras ursprung och politik. Vänsterpartiet Vänsterpartiet bildades år 1917 som en avknoppning från Socialdemokraterna. De kallade sig då "Sveriges socialdemokratiska vänsterparti". Nästan hela ungdomsförbundet från Socialdemokraterna gick med i det nya partiet. 1967 bytte partiet namn till "Vänsterpartiet Kommunisterna". År 1990 bytte man till "Vänsterpartiet". Några år senare, år 1993, valdes Gudrun Schyman till att bli partiledare. Därefter har partiet letts av Lars Ohly och Jonas Sjöstedt. Vänsterpartiet definierar sig som ett feministiskt och socialistiskt parti. De ser sig också som gröna, och vill att samhället bör anpassa sig till planetens resurser. Målet för partiet är ett socialistiskt samhälle, som är baserat på solidaritet, jämlikhet och demokrati. Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ, eller F!, bildades år 2005. Partiet…
Read More
Demokrati

Demokrati

Politisk historia
Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. I en representativ demokrati, som vi har i Sverige, utövar medborgarna sin makt över landets styre genom att gå och rösta i allmänna val. Genom att gå och rösta kan man välja vilka partier och personer man anser bäst kan företräda ens åsikt. I Sveriges allmänna val kan man rösta in representanter från olika partier i kommun och landsting, i riksdagen och till EU-parlamentet. På SvD:s hemsida kan du läsa mer om USA:s demokrati. Direktdemokrati Direktdemokrati skiljer sig från representativ demokrati genom att medborgarna själva utgör de styrande i landet. Genom direktdemokrati kan de rösta på varje individuell fråga i stället för att som i en representativ demokrati välja in personer som för deras talan. I Sverige har medborgarna utövat direktdemokrati vid folkomröstningar, som år…
Read More