Nätverket Attac Sverige

Namnet Attac är en fransk förkortning för ”Association pour la Taxation des Transactions financieres pour l’Aide aux Citoyens”. I översättning till svenska är betydelsen ”Föreningen för beskattning av finansiella transaktioner för medborgarnas bästa”.

procent_attacAttac Sverige är ett nätverk och en självständig del av den internationella Attac-rörelsen. Attac arbetar för en globalisering präglad av demokrati och rättvisa, en människornas globalisering, som bejakar pluralism och mångfald och som sätter mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet före vinstintresse. De politiska förslag Attac arbetar med handlar bland annat om globala skatter, skatterättvisa, gemensam välfärd, skuldavskrivning, rättvis världshandel och klimaträttvisa.

Vill du komma i kontakt med det svenska Attac-nätverket?

Internationella Attac

Franska Attac finns på france.attac.org och den tyska organisationen på attac.de. Inom Norden är norska Attac den organisation som har mest verksamhet. Läs mer om Attac i olika länder via attac.org.