Välkommen till Attac Sverige!

Välfärd & framtid - Samling för gemensamma lösningar för välfärden, jobben och klimatet 15-16 mars 2014

Succén från 2013 upprepas nu sex månader innan riksdagsvalet. Den 15-16 mars 2014 samlas vi i Stockholm till välfärdskonferens för att tillsammans hitta konstruktiva lösningar på välfärdens utmaningar.
Mer information och anmälan

Attac var där! Under sista veckan i juni möttes aktivister i flera solidaritets- och miljöorganisationer i Dalarna för att diskutera politik, bada och protestera. Läs mer om samlingen Rättvisa Nu!

Storbankerna putsade i Malmö & Oslo

Vilka banker vill vi ha? Storbankerna fick en rejäl fönsterputsning för insyn när Besök en bank i Malmö gjorde gemensam sak med Attac Sverige och Attac Norge.

Är du trött på att se demokratin vika sig för marknaden? Vill du göra en annan värld möjlig? Välkommen till Attac! Här kan du bli medlem.

Alt #20 våren 2014

Läs Alt #20!
I tidningen: Nyliberalismen på kollisionskurs • Handelspolitisk ordlista • New Public Management • En ny byråkratisk era • Hälso-uppror – Skottland visar vägen • En tysk framgångssaga

Ur programförklaringen:

Fler och fler av livets områden kommersialiseras. Det är en utveckling som inte sällan beskrivs som förutbestämd, i nästan religiösa ordalag. [...] Det finns enligt dess förespråkare bara en väg att gå. Attac vänder sig mot den här sortens ödestro och dogmatism. Läs mer.

Aktuellt just nu:

Jens Stilhoff Sörensen: Ekonomismens envälde

“Den moderna välfärdstaten står under ett angrepp som pågått under en dryg tjugoårsperiod. Angreppet tar sig olika uttryck men kommer främst från den ideologi som kallas nyliberalism och dess styrningsfilosofi för den offentliga sektorn som går under namnet New Public Management (NPM). /…/”

Så inleder Jens Stilhoff Sörensen sin skrift ”Ekonomismens envälde: det nyliberala angreppet på demokratin” som han skrivit för Folkkampanjen för Gemensam Välfärd.

Läs den här! Sörensen – Ekonomismens envälde

Fortsättning...

"Skatteparadisfria kommuner bildar internationellt nätverk"

Pressmeddelande från Malmö stad, 2014-03-13:
Lokalpolitiker i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Spanien och Storbritannien tar nu initiativ till ett upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner: www.taxhavenfree.org. Samtidigt lanseras i Storbritannien Fair Tax Mark för företag och banker som vill visa att de betalar en rättvis skatt: www.fairtaxmark.net.
Skatteparadisuppropet lanseras i samband med konferensen “Välfärd och framtid” den 15 mars på ABF-huset i Stockholm, på seminariet “Tax Haven Free City” kl 14.30-16.00.

Fortsättning...

Alt #20 våren 2014

Ladda ner direkt – pdf

I Alt #20: Nyliberalismen på kollisionskurs • Handelspolitisk ordlista • New Public Management • En ny byråkratisk era • Hälso-uppror – Skottland visar vägen • En tysk framgångssaga

Fortsättning...

Nyligen uppdaterade artiklar:

Kommande aktiviteter:

Välj Rättvisa Nu – Turnén!

Datum: lördag 26 april

Ort: Sverige

Nationell kampanjdag - Folkkampanj för Gemensam välfärd

Datum: lördag 10 maj

European Attac Summer University of social movements

Datum: tisdag 19 augusti

Ort: Paris

Inspiration Världen 2014

Datum: lördag 6 september

Ort: ABF-huset, Stockholm

Attac Sverige på 60 sekunder:

Attac Sverige arbetar för Skatterättvisa, Skuldrättvisa, Handelsrättvisa och Välfärdsrättvisa